Fundacja Profilogos – Aktywne wsparcie dla pokoleń

Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Dane karty kredytowej
Używamy bezpiecznego połączenia SSL do płatności.

Suma darowizn: 100zł

Konferencje

„Żyć godnie” – konferencja dotycząca lokalnych zagrożeń społecznych, wyzwań i perspektyw

16 listopada w Myślenickim Ośrodkiem Kultury i Sportu miało miejsce wydarzenie organizowane przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach. Wziął w nim udział, wygłosił prelekcję oraz poprowadził debatę nasz Prezes dr Andrzej Kobiałka

W społeczeństwie często dostrzegamy wiele zachowań, które możemy uznawać za patologiczne. Problemy te wynikają głównie z niedostosowania się do norm społecznych i wartości, które powszechnie uznaje się za respektowane w społeczeństwie. Coraz trudniej jednak zdefiniować i wytoczyć konkretne granice co zalicza się do patologii, a co już nie. Interpretacje bowiem są niejednoznaczne oraz różnią się w poszczególnych grupach, a także państwach. Dlatego też tematy tegorocznej konferencji omawianej przez zaproszonych specjalistów skupiły się wobec zagrożeń społecznych.

Konferencja na temat lokalnych zagrożeń społecznych z udziałem Fundacji Profilogos

Wsparcie instytucji w wychodzeniu ze środowiska patologicznego

Bardzo ważnym czynnikiem w pomocy ofiarom patologicznych zachowań w rodzinach jest wsparcie ich przez różnorodne instytucje, które dysponując różnymi środkami prawnymi i społecznymi, pomagają wydostać się z tych sytuacji i ukarać oprawców. Bardzo ważnym aspektem jest, aby zaangażowanie instytucjonalne było oparte w głównej mierze o współpracę. Dlatego też spotkanie objęło zróżnicowane panele dyskusyjne w tym „Trudne rozmowy”, czy „Dokąd zmierzamy”, które w jasny i przystępny sposób pozwoliły na wyjaśnienie uczestnikom różnych zagrożeń społecznych, środków prewencji oraz podkreśliły rolę zaangażowania instytucjonalnego.

Debata prowadzona przez naszego Prezesa dr Andrzeja Kobiałkę

Podsumowanie

Cieszymy się, że tematy te porusza się w naszych lokalnych środowiskach. Mamy nadzieję, że to wydarzenie na stale wpisze się w kalendarz licznych działań prowadzonych na terenie Myślenic i okolic. Dziękujemy Centrum Usług Społecznych w Myślenicach za zaproszenie.