Fundacja Profilogos – Aktywne wsparcie dla pokoleń

Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Dane karty kredytowej
Używamy bezpiecznego połączenia SSL do płatności.

Suma darowizn: 100zł

Cyfrowe Kluby Seniora

Realizacja zadania publicznego z zakresu doposażenia stanowisk służących podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów.

W dniu 21.12.2022r Fundacja Profilogos podpisała i zaczęła realizować zadanie publiczne pn. Korelacje cyfrowo – informatyczne w funkcjonowaniu świata wirtualnego. Świadomy urządzeń cyfrowych senior w XXI wieku. Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach programu „Cyfrowe Kluby Seniora”. Ma on na celu doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów.

Pierwszy etap zadania opierał się na doposażeniu Fundacji Profilogos, poprzez zakup tabletów i laptopa celem realizacji zadania publicznego w zakresie wzmocnienia korelacji cyfrowo – informatycznych seniorów. Tą część udało nam się już zrealizować.

Następnym etapem projektu będzie przeprowadzenie przez wolontariuszy Fundacji Profilogos 6 godzin warsztatów dla seniorów z terenu gminy Myślenice.

Laptop i 5 tabletów sfinansowanych ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów