Fundacja Profilogos – Aktywne wsparcie dla pokoleń

Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Dane karty kredytowej
Używamy bezpiecznego połączenia SSL do płatności.

Suma darowizn: 100zł

Prawa, reguły, zasady fundamentem edukacji dzieci i młodzieży opartej na świadomości świata realnego i wirtualnego

Wprowadzenie do projektu

Projekt realizowany w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na lata 2023-2024 pn. „Prawo i ja – edukacja międzypokoleniowa”

Zasadniczym celem projektu jest zwiększenie świadomości praw, reguł, zasad rządzącym światem wirtualnym i realnym wśród dzieci i młodzieży. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

W realizacji projektu edukacyjnego na rok 2023 planowane są następujące działania:

 • Opracowanie scenariuszy, przygotowanie reżyserskie, itp, oraz nakręcenie, realizacja oraz upublicznienie pięciu filmów edukacyjnych na potrzeby projektu z zakresu zachowań ryzykownych i znajomości praw przez dzieci i młodzież w równoległych świata.
 • Opracowanie, przygotowanie, kolportaż materiałów edukacyjnych dla poszczególnych szkół biorących udział w niniejszym projekcie tj. ulotki, plakaty, książeczki i inne pakiety edukacyjne (wraz z dostępem również w wersji online).
 • Szkolenia i prelekcje profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w wersji online z 4 szkół podstawowych – z powiatu myślenickiego i krakowskiego. Inicjatywy edukacyjne dot. prelekcji on line, które poruszają zagadnienia bezpieczeństwa zarówno w świecie wirtualnym jak i rzeczywistym, w tym przeciwdziałania zagrożeniom wobec dzieci i młodzieży w sieci, sposobów reagowania na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci i młodzież online, znajomości prawa, a także upowszechniających praktyki zapobiegające przejawom nierówności i dyskryminacji wśród dzieci i młodzieży.
 • Realizacja we wszystkich szkołach konkursów multimedialno-profilaktycznych pt. Uwikłani w sieci złapani przez życie, dla dzieci szkół podstawowych biorących udział w projekcie.

W realizacji projektu edukacyjnego na rok 2024 planowane są następujące działania:

 • Realizację moderowanej debaty nt. Bank dobrych praktyk – jak zapobiegać przejawom nierówności, wykluczenia i dyskryminacji. Debata z udziałem prelegentów, specjalistów jak i uczniów ze szkół objętych niniejszym projektem,
 • Opracowanie i opublikowanie Autorskiego Programu Profilaktycznego dla młodzieży ,,Bądź bezpieczny i świadomy ONLINE”

Ważnym elementem jest popularyzowanie informacji na temat wspólnych zamierzeń wraz z partnerami projektu m.in. Straż Miejska Kraków, Straż Miejska Myślenice i innych efektów działań w środowisku zewnętrznym oraz w mediach.

Więcej na:

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/edukacja/konkurs-ofert-prawo-i-ja-edukacja-miedzypokoleniowa-1

Realizacja, opracowanie, przygotowanie, kolportaż materiałów edukacyjnych dla poszczególnych szkół biorących udział w projekcie

W ramach zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na lata 2023-2024 pn. „Prawo i ja – edukacja międzypokoleniowa. Fundacja Profilogos realizując zadnie pt. Prawa, reguły, zasady fundamentem edukacji dzieci i młodzieży opartej na świadomości świata realnego i wirtualnego zwizualizowała materiały edukacyjne dla uczniów. Wraz z partnerami tj.  Strażą Miejską Miasta Krakowa oraz Strażą Miejską Myślenice przygotowano wizualne pakiety edukacyjne, zawierając tam kompendium wiedzy dostosowane dla danego poziomu edukacyjnego uczestników, które odpowiadają założeniom konkursu w formie (1000 szt – ulotek, 10 szt – plakatów, 200 szt – książeczek edukacyjnych).

Materiały są możliwe do pobranie w formie cyfrowej (pliki pdf):

Działalność Fundacji w mediach społecznościowych w ramach projektu:

Działalność w mediach społecznościowych Partnerów w ramach projektu:

Szkolenia i prelekcje profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

W miesiącach wrzesień – grudzień odbyło się 10 szkoleń i prelekcji skierowanych do dzieci i młodzieży w wersji online w których uczestniczyło 200 uczniów.

Prowadzącym szkolenia w powiecie Grodzkim Kraków była dr Józefa Matejek, prof. UKEN, a w powiecie Myślenickim dr Agnieszka Tajak-Bobek.

We wrześniu 2023 odbyły się 2 szkolenia podczas których poruszano kwestie związane z bezpieczeństwem uczniów w świecie realnym i wirtualnym:

 • W dniu: 28.09.2023 – odbyło się szkolenie w szkołach: Szkoła Podstawowa nr. 25 w Krakowie, Szkoła Podstawowa nr. 117 im. Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej w Krakowie
 • W dniu: 29.09.2023 – odbyło się szkolenie w szkołach: Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani, Szkoła Podstawowa im. im. Tadeusza Banachiewicza w Porębie

W październiku 2023 odbyły się 2 szkolenia podczas których poruszano kwestie świadomość uczniów na temat prawnych konsekwencji zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży:

 • W dniu: 26.10.2023 – odbyło się szkolenie w szkołach: Szkoła Podstawowa nr. 25 w Krakowie, Szkoła Podstawowa nr. 117 im. Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej w Krakowie
 • W dniu: 27.10.2023 – odbyło się szkolenie w szkołach: Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani, Szkoła Podstawowa im. im. Tadeusza Banachiewicza w Porębie

W listopadzie 2023 odbyły się 4 szkolenia podczas których poruszano kwestie forów internetowych jako potencjalnych źródeł zachowań ryzykownych w przestrzeni online:

 • W dniu: 20.11.2023, 30.11.2023 – odbyło się szkolenie w szkołach: Szkoła Podstawowa nr. 25 w Krakowie, Szkoła Podstawowa nr. 117 im. Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej w Krakowie
 • W dniu: 09.11.2023, 30.11.2023 – odbyło się szkolenie w szkołach: Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani, Szkoła Podstawowa im. im. Tadeusza Banachiewicza w Porębie

W grudniu 2023 odbyły się 2 szkolenia podczas których poruszano kwestie podstaw prawnych odpowiedzialność nieletnich:

 • W dniu: 18.12.2023 – odbyło się szkolenie w szkołach: Szkoła Podstawowa nr. 25 w Krakowie, Szkoła Podstawowa nr. 117 im. Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej w Krakowie
 • W dniu: 22.12.2023 – odbyło się szkolenie w szkołach: Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani, Szkoła Podstawowa im. im. Tadeusza Banachiewicza w Porębie

Filmy ,,etiudy” profilaktyczne w projekcie

W ramach działań realizowanych w projekcie zostało nakręconych pięć profesjonalnych etiud filmowych o problematyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w realu i świecie wirtualnym. Materiały i filmy edukacyjne zostały przygotowane we współpracy z partnerami projektu i poruszają problematykę bezpieczeństwa w świecie wirtualnym i rzeczywistym, w tym przeciwdziałania zagrożeniom wobec dzieci i młodzieży w sieci, sposobów reagowania na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci i młodzież online, znajomości prawa, zapobiegania przejawom nierówności i dyskryminacji wśród dzieci i młodzieży.

Założeniem niniejszego zadania była również produkcja jednego, krótkiego filmu/spotu wprowadzającego w założenia projektu oraz zachęcającego do udziału w nim. Ten motyw został wykorzystany artystycznie, gdzie na potrzeby w/w projektu Jakub Kudłacz ,,NEKSI” napisał słowa i wykonał autorski utwór ,,Wszystko będzie dobrze”, będący oprawą muzyczną i zapowiedzią innych cykli etiud filmowych wyprodukowanych w projekcie.

W ramach zadania zlecono i podjęto współpracę z p. Agnieszką ,,Tola” Słomka, która opracowała scenariusze wraz z przygotowaniem reżyserskim. Nakręcenie, realizacja oraz upublicznienie filmów edukacyjnych na potrzeby projektu z zakresu zachowań ryzykownych i znajomości praw przez dzieci i młodzież w równoległych światach zostało powierzone Myślenice iTV Telewizja Internetowa Region Południe Jarosław Chęć.

Szczególne podziękowania dla wszystkich młodych artystów oraz dla Dyrekcji i uczniów Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani, Restauracji Rekliniec w Myślenicach oraz uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Myślenicach.

Materiały dodatkowe:

Zdjęcia z planów zdjęciowych filmów:

Materiały filmowe:

Nie daj się zjeść w świecie online i offline
Wiem co to hejt
Wirtualny oszust
Uważaj co i komu wysyłasz. Nie każdy może mieć wobec Ciebie dobre intencje
Nie daj się złapać w sieć
Challenge to tylko z pozoru gra warta świeczki

Rozstrzygnięcie konkursu multimedialnego „Uwikłani w sieci złapani przez życie”

W dniach od 06.11.2023 do 28.12.2023 w ramach projektu został zorganizowany w szkołach biorących udział w zadaniu konkurs multimedialno – profilaktyczny nt. Uwikłani w sieci złapani przez życie. Uczniowie poprzez krótkie filmiki kręcone kamerami, telefonami uczniowie ukazywali w kreatywny sposób problematykę wirtualności i życia w realu. Celem Konkursu było:

 • ukazanie problematyki bezpiecznych zachowań w świecie online i offline,
 • promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od różnorodnych zagrożeń,
 • poszukiwanie twórczych form ukazania problematyki bezpieczeństwa w świecie realnym i wirtualnym

Jury konkursowe przyznano równorzędne dwie pierwsze nagrody dla poniższych autorów spotów profilaktycznych:

Miejsce I (powiat myślenicki) – dla Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani – Patryk Szymoniak (reżyser i główny bohater filmu). Temat filmu: Czy dasz radę być offline. Dodatkowo wyróżniony film jest dostępny do objerzenia poniżej.

Miejsce I (powiat krakowski) – dla Szkoły Podstawowej nr 117 w Krakowie – Arkadiusz Meus (reżyser i główny bohater filmu). Temat filmu: Uwikłani w sieci

Dodatkowo Jury wyróżniło pracę – filmik ucznia: Jana Toporkiewicza ze Szkoły Podstawowej nr 25 w Krakowie. Temat filmu: Film z morałem.

Materiały dodatkowe:

Debata: Bank dobrych praktyk – jak zapobiegać przejawom nierówności, wykluczenia i dyskryminacji

W dniu 06 marca 2024 w Sali Widowiskowej w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay ul. Zakopiańska 62, Kraków obyła się moderowana debata dla uczniów szkół podstawowych z powiatu krakowskiego oraz powiatu myślenickiego.

Organizatorem wydarzenia była Fundacja Profilogos która wraz z partnerami Strażą Miejską Miasta Krakowa oraz Strażą Miejską Myślenice realizuje projekt: ,,Prawa, reguły, zasady fundamentem edukacji dzieci i młodzieży opartej na świadomości świata realnego i wirtualnego”. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego a Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka.

Zasadniczym celem w/w projektu było zwiększenie świadomości praw, reguł, zasad rządzącym światem wirtualnym i realnym wśród dzieci i młodzieży. Wydarzenie prowadziła i moderowała p. dr Agnieszka Tajak – Bobek, spotkanie było podzielone na następujące moduły:

 • Wykład problemowy nt. nt. Jak zapobiegać przejawom nierówności, wykluczenia i dyskryminacji – ,,Bank dobrych praktyk” – dr Andrzej Kobiałka Prezes Zarządu Fundacji Profilogos, profilaktyk, nauczyciel akademicki.
 • Debata z udziałem grona eksperckiego (pedagog – mgr Małgorzata Profic, psycholog- mgr Aneta Baranowska, prawnik – dr Mariusz Czternastek, Straż Miejska Miasta Krakowa – Naczelnik Paweł Zaborski, Profilaktyk – dr Andrzej Kobiałka).
 • Rozdanie nagród w zrealizowanym konkursie multimedialnym w szkołach oraz projekcja zwycięskich filmików nakręconych przez uczniów.
 • Podziękowania oraz okolicznościowe certyfikaty uczestnictwa dla wszystkich partnerów oraz osób zaangażowanych w projekt.

Całość uświetnił występ na żywo rapera Jakuba Kudłacz ,,NEKSI” w dwóch autorskich utworach: ,,Ucieczka” oraz ,,Wiem co to hejt”. Utwór drugi został napisany i dedykowany na poczet projektu. W trakcie spotkania zostały również zaprezentowane nagrane w projekcie filmy profilaktyczne.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 100 uczniów wraz z nauczycielami, przedstawiciele czterech szkół z powiatu krakowskiego i myślenickiego oraz funkcjonariusze poszczególnych partnerów SM Kraków i SM Myślenice.

To wydarzenie stanowiło doskonałą okazję pełnej synergii pomiędzy teorią a praktyką opartą o działania profilaktyczne w środowiskach szkolnych w zakresie dzielenia się wiedzą oraz budowania współpracy instytucjonalnej opartej o wzajemnych relacjach.

Debata była transmitowana na żywo a nagrany materiał zostanie upubliczniony w mediach społecznościowych oraz na stronie fundacji www.profilogos.pl