Fundacja Profilogos – Aktywne wsparcie dla pokoleń

Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Dane karty kredytowej
Używamy bezpiecznego połączenia SSL do płatności.

Suma darowizn: 100zł

Oferta zajęć dla uczniów, nauczycieli i rodziców

Paczka profilaktyczna dla szkół

Współczesna szkoła generuje różnorodne problemy, z którymi nauczyciele ustawicznie się zmagają. Wizja profesjonalizmu nauczyciela XXI wieku, oparta winna być na wiedzy, kreatywności, osobowości oraz wkraczaniu w innowacyjne działania. Misja kreowania nauczania oraz podmiotowego traktowania wychowanków w odzwierciedleniu do wymagań współczesności wynika z faktu, iż egzystencja człowieka zwłaszcza nauczyciela jest ciągłym procesem rozwoju.

dr Andrzej Kobiałka

Doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prowadzi badania z zakresu bezpieczeństwa społecznego, zagrożeń w środowiskach lokalnych, profilaktyki społecznej oraz świadomości problematyki społecznej świata realnego i wirtualnego. Jest autorem i koordynatorem wielu programów, akcji, kampanii społecznych, prewencyjnych i profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest współorganizatorem od kilku lat kursów samoobrony dla kobiet i seniorów: pn. „Bezpieczna Kobieta” i „Bezpieczny Senior”. Pełni również ważne funkcje społeczne tj. jest kuratorem społecznym, członkiem Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz certyfikowanym przez PARPA specjalistą d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w lokalnych środowiskach. Jako profilaktyk, pedagog, trener/coach pracuje nadto z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Aktywnie uczestniczył jako członek w Zespole Projektowym Centrum Usług Społecznych, którego zadaniem było koordynowanie, dokumentowanie i nadzór merytoryczny nad prawidłową realizacją projektu „Centrum Usług Społecznych w Myślenicach”. W roku 2020 był członkiem/ekspertem grupy roboczej ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Internecie w Ministerstwie Cyfryzacji w Warszawie. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Warszawie. Pełni również funkcję jako członek oddziału Krakowskiego Polskiego Stowarzyszenia Polityki Społecznej. W roku 2020 odznaczony Medalem Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Sprawdź moje usługi profilaktyczne

Uczniowie

1 / 2 / 3 / 4 godziny warsztatów
1×45 / 1×60 prelekcja (grupa do 120 osób)

Rodzice i nauczyciele

1 / 2 / 3  godzin prelekcji lub wykładu problemowego
4 / 5 / 6 godzin warsztatów

Online (platforma Teams, Zoom, inne…)

1 godzina prelekcji lub wykładu problemowego

Wybierz tematykę swoich zajęć

Do wybranej poniższej paczki profilaktycznej można wybrać tematykę poprowadzonych zajęć.  Zaproponowana profilaktyka jest przykładowa i dobierana jest zawsze pod zainteresowanie lub zapotrzebowanie w dogodnym terminie i może ulec modyfikacji. Realizacja zajęć odbywa się na terenie zamawiającego. Przy wyborze tematyki zajęć, należy również zwrócić uwagę na grupę docelową uczniów, co do wyboru odpowiednich tematów i zagadnień.

Warsztaty dla uczniów

 • Cyberprzemoc też boli
 • Nawigacja Internetowa – jak bezpiecznie poruszać się po wirtualnym świecie
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów rówieśniczych
 • Tolerowanie tego kto jest inny
 • Uwierz w siebie – kształtowanie postaw asertywnych i radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • Mechanizmy zachowań ryzykownych – jak ich unikać
 • Agresja rówieśnicza – jak unikać, jak sobie radzić, gdzie szukać pomocy
 • Profilaktyka uzależnień
 • Emocjo – chcę cię poznać

Prelekcje dla uczniów

 • Bezpieczeństwo wirtualne
 • Bezpieczny uczeń kl. 1-3
 • Świadomy zagrożeń uczeń w cyfrowym świecie
 • Świadomy zagrożeń uczeń w realnej rzeczywistości
 • ,,Widzisz – Czujesz – Reagujesz”, przeciw obojętności wobec zachowań przemocowych w szkołach, domach i na ulicach
 • Papierosy? Dziękuje, nie śmierdzę
 • Alkohol – to nie dla mnie
 • Myślenie krytyczne nie boli
 • Napoje energetyczne

Prelekcje dla rodziców

 • Zagrożenia w sieci online. Kompendium wiedzy w pigułce
 • Uzależnienia behawioralne XXI wieku, a nasze dzieci (m.in.: fonoholizm, internet, hazard, gry komputerowe)
 • Przemoc emocjonalna wobec dzieci – słowa które ranią…
 • Jak trudno być rodzicem. Trudne relacje w rodzinie, rozważania teoretyczno-praktyczne (budowanie relacji rodzic – dziecko)
 • ,,ZŁA ENERGIA” – wszystko, co musisz wiedzieć 0 napojach energetycznych
 • O dopalaczach i nie tylko, co warto wiedzieć
 • Świadomy rodzic – bezpieczne dziecko w cyfrowym świecie
 • Świadomość rodziców – bezpieczny nastolatek
 • Świadomość rodziców – bezpieczny przedszkolak
 • Oblicza przemocy wobec dzieci
 • Patotreści zagrożeniem dla naszych dzieci

Wykłady dla nauczycieli

 • Wybrane zagadnienia patologii rodziny, w kontekście oddziaływań na rozwój integralny dziecka
 • Siecioholizm, jako ukryta forma wirtualnego Świata -destabilizacja funkcjonowania życia rodzinnego społecznego w Polsce
 • Profesjonalizm nauczyciela na miarę XXI wieku – rozważania teoretyczne
 • Bezpieczna szkota wobec wyzwań i realiów XXI wieku
 • Portale społecznościowe – zagrożenie czy fenomen wirtualnego świata dzieci młodzieży w Polsce
 • Bezpieczna szkoła, a problematyka nowych substancji psychoaktywnych. Profilaktyka i interwencja
 • Prewencja i profilaktyka w pracy z dziećmi oraz młodzieżą na rzecz poprawy bezpieczeństwa
 • Współczesna szkoła w systemie oddziaływań profilaktycznych, zarys teoretyczny dla pedagogów
 • Współczesne wychowanie dzieci i młodzieży w obliczu zmian
 • Jak wdrażać profilaktykę rówieśniczą w szkołach
 • Jak wzmacniać czynniki chroniące w profilaktyce pozytywnie
 • Przemoc i zachowania agresywne uczniów w szkole
 • Szkolna Interwencja Profilaktyczna – w praktyce pedagoga
 • Procedura ,,Niebieskiej Karty”, a praktyka szkolna

Wybierz swoją paczkę profilaktyczną

Paczka
BRĄZOWA

2 mini warsztaty dla uczniów
(po 45 min tj.2×45)

1 prelekcja dla rodziców
(45 min, max. 120 osób)

1 wykład problemowy dla nauczycieli

Paczka
SREBNA

4 mini warsztaty dla uczniów
(po 45 min tj.2×45)

1 prelekcja dla uczniów
(po 45 min tj. 1×45 min, max. 120 osób)

1 prelekcja dla rodziców
(45 min, max. 120 osób)

1 wykład problemowy dla nauczycieli

Paczka
ZŁOTA

4 warsztaty dla uczniów
(po 90 min tj.8×45)

2 prelekcje dla uczniów
(45 min, max. 120 osób)

2 prelekcje dla rodziców
(45 min, max. 120 osób)

1 kpl – materiałów dla nauczycieli
(konspekty zajęć, pomoce dydaktyczne, prezentacja multimedialna)

2 spotkania lub wykłady problemowe dla nauczycieli

Paczka
PLATYNOWA

4 warsztaty dla uczniów
(po 90 min tj.8×45)

2 prelekcje dla uczniów
(45 min, max. 120 osób)

2 prelekcje dla rodziców
(45 min, max. 120 osób)

1 kpl – materiałów dla nauczycieli
(konspekty zajęć, pomoce dydaktyczne, min 2 prezentacje multimedialne)

2 spotkania lub wykłady problemowe dla nauczycieli

1 diagnozę problemów środowiska szkolnego z opracowaniem max 100 uczniów, nauczycieli b/o i rodziców b/o. Zebrane wnioski oraz rekomendacje w odniesieniu do wyników diagnozy szkoły zaprezentowane zostaną na Radzie Pedagogicznej.

Skontaktuj się ze mną