Fundacja Profilogos – Aktywne wsparcie dla pokoleń

Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Dane karty kredytowej
Używamy bezpiecznego połączenia SSL do płatności.

Suma darowizn: 100zł

Cyfrowe Kluby Seniora

Fundacja Profilogos wykorzystuje urządzenia cyfrowe do pracy indywidualnej z seniorami

Sprzęt pozyskany w ramach projektu 1930/CRKC/2022 również pomaga i wzmacnia w indywidualnej terapii logopedycznej seniorów po przebytej chorobie

W ramach pracy wolontaryjnej specjaliści z zakresu terapii logopedycznej wykorzystują pozyskany sprzęt multimedialny (tablety) do rehabilitacji afazji po udarze mózgu. Dzięki innowacyjnym metodom i aplikacjom zapośredniczonym w świecie wirtualnym realizowane są ,,treningi mózgu” seniorów. Działania takie pozwalają ćwiczyć umiejętności (skupienie, pamięć, mowę, postrzeganie, liczenie itp.)  niezbędne, aby przywrócić i usprawnić samodzielne funkcjonowanie pacjenta.